Parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika w Siemianicach

Idź do spisu treści

Menu główne

CaritasPARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS
Kontakt:
p. Irena Rajszczak: tel.
(59) 840 – 16 – 82
p. Zofia Pietrzak: tel.
508 – 57 – 35 – 46
 e-mail:
caritas-siemianice@wp.pl


Parafialny Zespół Caritas rusza z kolejną akcją pod hasłem „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. W okresie Adwentu będą sprzedawane świece, stroiki i sianko. Dochód Przeznaczony zostanie na organizację Wigilii dla najuboższych dzieci z naszej parafii.
Jest również wystawiony kosz, do którego można wkładać produkty żywnościowe, z których zostaną sporządzone paczki świąteczne dla najuboższych rodzin z naszej parafii.

Parafialny Zespół Caritas i Szkolne Koło Caritas z Parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Siemianicach zakończyły akcję Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej pod hasłem „Zapałka nie ogrzeje”.
W wyniku zbiórki zebrano środki w wysokości 700 zł. Datki w całości zostały przeznaczone na zakup opału na zimę dla dwóch rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej, pochodzących z naszej parafii.
Wszystkim, którzy wsparli naszą akcję składamy serdeczne podziękowanie.


„POTRZEBUJĘ – OFIARUJĘ”
Parafialny Zespół Caritas jest organizatorem akcji „Potrzebuję – ofiaruję”, która ma za zadanie rozpoznawanie aktualnych potrzeb mieszkańców naszej Parafii oraz pośrednictwo między proszącymi o pomoc a osobami mogącymi udzielić konkretnego wsparcia.
Prosimy o zgłaszanie się osób, które chcą / mogą przekazać sprzęt AGD (kuchenka, pralka, lodówka, itp.), artykuły dziecięce np. wózek oraz odzież. Jednocześnie informujemy, że PZC Caritas tylko pośredniczy we wzajemnym udzielaniu pomocy i wszystkie w/w artykuły nie będą zbierane i przechowywane przez Caritas Parafii – trafią one bezpośrednio do osób potrzebujących.
Dane dotyczące aktualnego zapotrzebowania  oraz propozycji pomocy będą na bieżąco zamieszczane  w ogłoszeniach duszpasterskich, w gablocie przy wejściu do kościoła i na stronie internetowej naszej Parafii.

Osoby potrzebujące pomocy i mogące ofiarować pomoc prosimy o kontakt z koordynatorkami akcji:
z p. Ireną Rajszczak: tel. (59) 840 – 16 – 82
z p. Zofią Pietrzak: tel. 508 – 57 – 35 – 46
lub pod adresem e-mail:    caritas-siemianice@wp.pl

W ramach akcji „POTRZEBUJĘ – OFIARUJĘ”  przedstawiamy aktualne ogłoszenia:
POTRZEBUJĘ:
- kuchenkę gazową,
- lodówkę


OFIARUJĘ:

„ZAPAŁKA NIE OGRZEJE”

Obserwując zubożenie naszego społeczeństwa a zarazem przygotowując się do sezonu zimowego chcemy choć trochę zapobiec trudnościom wynikającym z zapewnieniem opału na zimę dla potrzebujących z naszej diecezji. Caritas diecezji, organizuje akcję pod hasłem „ZAPAŁKA NIE OGRZEJE”.

Bogatsi o ubiegłoroczne bardzo dobre doświadczenie i sprawnie przeprowadzoną zbiórkę pieniężną przy cmentarzach i parafiach naszej diecezji, serdecznie zapraszamy do współpracy Parafialne Zespoły Caritas oraz Szkolne Koła Caritas. Chcemy, aby problem biedy i jej konsekwencji, z którą szczególnie zimą borykają się, mieszkańcy naszej diecezji nie pozostał nam obojętny.

Specjalnie wyprodukowane zapałki z hasłem i logo Caritas zostaną dostarczone do Parafi

Prosząc diecezjan o datki, które w całości przeznaczone zostaną na zakup opału na zimę dla wybranych osób z parafii, jako podziękowanie rozdawać będziemy symboliczne opakowania zapałek
.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego