Parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika w Siemianicach

Idź do spisu treści

Menu główne

Cmentarz

 

REGULAMIN  CMENTARZA
PARAFIALNEGO W Siemianicach

Pod Zarządem Parafii Rzymskokatolickiej w Siemianicach
Administratorem cmentarza jest Zakład Pogrzebowy Hermes z Potęgowa ul. Szeroka 14b, tel. 59-8115173, 604526434

Cmentarz jest miejscem spoczynku i dlatego należy zachować powagę i ciszę należną zmarłym.
Zabrania się :
Wjazdem pojazdów na teren cmentarza bez zezwolenia
Jazdy rowerem
Niszczenia zieleni
Picia alkoholu
Stawiania i demontażu pomników bez odpowiedniego zezwolenia od zarządcy cmentarza lub jego administratora.
 Samowolnego przenoszenia zwłok bez zgody kompetentnych władz i zarządcy cmentarza.

 Zaśmiecania cmentarza

Odpadki i śmieci gromadzone mogą być tylko w śmietnikach i miejscach specjalnie do tego przeznaczonych. Odpady są segregowane.

Zarząd cmentarza nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za szkody spowodowane czynnikami atmosferycznymi, kradzieżami oraz z winy osób trzecich.

Ważność grobu wynosi 20 lat. (ustawa z dnia  31.01.1959
o cmentarzach i chowaniu zmarłych Dz. U.  z dnia 22-11-1972) Po upływie w/w terminu ważność grobu należy przedłużyć u zarządcy cmentarza.
W sprawie miejsc i   rezerwacji  na cmentarzu należy  zgłosić się do zarządcy cmentarza lub jego administratora.
Przekroczenie powyższych przepisów pociąga za sobą sankcje karno- administracyjne.

             

                                                                                   

Zarządca    ks. Proboszcz parafii Siemianice


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego